Phương thức trả hàng

Chúng tôi thành thật xin lỗi với những sản phẩm có vấn đề, và mong khách hàng thông cảm với những sự cố ngoài mong đợi. Nếu sản phẩm gặp phải bất kì vấn đề nào, mong bạn vui lòng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trong thời gian sớm nhất hỗ trợ và xử lý vấn đề cho bạn.

Hủy đơn hàng
Sau khi đặt hàng thành công, nếu sản phẩm vẫn chưa hoàn tất quy trình đóng gói và giao hàng, bạn đều có thể tiến hành hủy bỏ đơn đặt hàng. Nếu trong quá trình kiểm tra tình trạng đơn hàng, không thấy hiển thị trạng thái “ Đang chờ xử lý”, bạn có thể gọi điện thoại đến các nhân viên phục vụ khách hàng của chúng tôi để yêu cầu hủy bỏ đơn hàng. Nếu sản phẩm của bạn ở trạng thái “Đang đóng gói” thì không thể hủy bỏ đơn đặt hàng.

Hướng dẫn đổi trả sản phẩm bị lỗi
Khi đổi trả hàng cần phải giữ nguyên vẹn bao bì sản phẩm, bao gồm sản phẩm được mua, phụ kiện đính kèm, bao bì trong và ngoài sản phẩm và quà tặng v.v.,

Thời gian quy định
Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, xin bạn vui lòng gọi điện thông báo cho chúng tôi. Tất cả các sản phẩm của công ty đều có thể được hoàn trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, chúng tôi sẽ không xử lý cho những sản phẩm vượt quá thời gian quy định trả hàng. Mong bạn thông cảm.

Chỉ chấp nhận xử lý đổi trả hàng thông qua điện thoại Nhằm có thể giúp khách hàng xử lý trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ chỉ nhận thụ lý đổi trả hàng thông qua điện thoại. Xin bạn thông cảm.

Hỗ trợ chi phí bưu điện
Trường hợp đổi trả đối với các sản phẩm bị lỗi, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí bưu điện

Điều kiện
Sản phẩm bị sứt mẻ nghiêm trọng, mỹ phẩm chảy ra bên ngoài, sản phẩm hết hạn sử dụng

Một đơn hàng chỉ chấp nhận đổi trả một lần Sau khi nhận được hàng, mong bạn vui lòng xác nhận chính xác sản phẩm có bị lỗi, thiếu hụt sản phẩm hoặc bổ sung sản phẩm. Nếu trường hợp một đơn đặt hàng phát sinh hai lần thiếu hụt sản phẩm hoặc sản phẩm bị lỗi, chi phí giao hàng lần hai sẽ do bạn tự chi trả.

Hướng dẫn đỗi trả hàng thông thường
Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, xin bạn vui lòng gọi điện thông báo cho chúng tôi. Tất cả các sản phẩm của công ty đều có thể được hoàn trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, chúng tôi sẽ không xử lý cho những sản phẩm vượt quá thời gian quy định trả hàng. Mong bạn thông cảm.


Tự chi trả chi phí vận chuyển đổi trả hàng Đối với các trường hợp đổi trả vì lý do chủ quan từ khách hàng như (Mua nhầm, mua thiếu v.v.), quý khách sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển trong quá trình đổi trả hàng. Rất mong bạn thông cảm.